Kreiranje sadržaja za web

istraživanje ključnih riječi i kreiranje sadržaja za web stranicu

Kreiranje sadržaja za web stranicu

Ako želimo postići najbolje rezultate s novom web stranicom, ključno je pripremiti kvalitetan sadržaj. On treba opisivati vaše usluge ili proizvode, prezentirati vrijednost koju nudite te naglasiti po čemu se odvajate od konkurencije.
Sadržaj je bitan i za tzv. “SEO – Search Engine Optimisation”, ili optimizaciju web stranice za pretraživače kao što je npr. Google. Kroz kvalitetan sadržaj možemo naglasiti tzv. “ključne riječi” koje su relevantne za određenu temu, odnosno riječi koje ljudi najčešće upisuju u pretračivačke alate. Istraživanje koje ključne riječi su više ili manje u trendu, također je dio ovog zadatka.

web-stranica-i-digitalni-marketing
Lav izrada web stranica-dots

Sadržajni marketing

Sadržajni marketing ili eng.content marketing u današnje vrijeme predstavlja srž mnogih marketinških aktivnosti. Sadržaj koji donosi vrijednost, jest osnova za dobivanje pažnje i povjerenja potencijalnih kupaca.
Što je kvalitetan sadržaj?
Sve teme i informacije koje mogu ponuditi rješenje za izazove koje vaši klijenti ili kupci mogu imati.

=

Ključne riječi

Predstavljaju pojmove koji su vezani za određenu temu, a koje imaju visok trend pojavljivanja u pretraživanjima. Više na SEO web stranice

=

Originalan sadržaj

Sadržaj treba biti kvalitetan, originalan i jezgrovit